Här finns vi

Välkommen till min hemsida för Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi!

Erfarenhet/kompetens

Jag har under åren arbetat med de flesta psykiatriska diagnoser inom vuxenpsykiatrin, även psykosproblematik och neuropsykiatri.

Som legitimerad kognitiv psykoterapeut, är mitt arbetsverktyg den kognitiva och beteendeterapeutiska psykoterapin förkortat KBT. Jag hjälper människor som fastnat i olika destruktiva spiraler, som har grubblerier, negativa tankar, ångest, ängslighet eller oro. Det kan också handla om en känsla av kaos, depression, tvångsmässighet, utbrändhet eller livskris. Många uttrycker en känsla av ensamhet, en känsla av utanförskap eller att vara annorlunda. En del av dem jag träffar har också alkohol eller beroendeproblem. Par kan få hjälp med att återfå en fungerande kommunikation. Terapin syftar till att må bättre genom att hitta och träna ett beteende som leder till mer positiva konsekvenser. Detta leder till förbättrad psykisk hälsa. Den terapi jag erbjuder, bygger på en överenskommelse mellan oss om vad Du vill uppnå, hur Du skulle vilja vara, hur Du skulle vilja leva ditt liv och hur jag kan hjälpa dig att nå dit.

Anhörigfrågor

Jag har under ett antal år arbetat med föräldrar/barn frågor samt anhörigfrågor, med stöd till make/maka, eller barn till föräldrar med psykiska funktionshinder.

 

Handledning

Jag handleder personal från kommunal och landstingsverksamhet m.m.
Handledning innebär att jag hjälper personal att utifrån sin egen yrkeskompetens, hitta lösningar på uppkomna problem. Jag arbetar utifrån kognitiva och inlärningspsykologiska principer. Jag har också tidigare erfarenhet ifrån näringslivet som arbetsledare, ingenjör och som handledare inom organisationer.

Legitimation/diplom

Av socialstyrelsen Leg. kognitiv psykoterapeut
Diplomerad vid gestaltakademins Organisationslinje

Huvudutbildningar

Handledare/lärare KBT (KI)
Inlärningspsykologi /beteendeterapi (UMU) Psykoterapeutexamen kognitiv (steg 2)
DBT (dialektisk beteendeterapi)
Dynamisk psykoterapi (steg 1)
Gestaltterapi
Sjöingenjör
Skötare psykiatri

Övrigt

Auktoriserad i SFKBT

 

Här finns vi