Här finns vi

K-Kognitiv, betyder tankar, bilder, uppfattningar och föreställningar som är inlärda genom våra erfarenheter. Sådana automatiska föreställningar, påverkar hur vi uppfattar oss själva och omvärlden. Överdrivet negativa föreställningar kan behövas göras mera realistiska.

Läs mer här!

B- Beteende. All mänsklig aktivitet ses som beteende. Ett och samma beteende kan ha helt olika funktioner beroende på sammanhang. Förenklat kan sägas att beteendet syftar till att få något, eller bli av med något. Våra beteenden styrs bland annat av inlärningspsykologiska principer om förstärkning, bestraffning eller utsläckning.

Läs mer här!

T- Terapi är ett eget arbete som vägleds av en terapeut. KBT inleds med att en tydlig problemanalys görs, där problemets funktion ges större fokus än dess ursprung. KBT är begräsad i tid och bedrivs alltid med en tydlig målsättning.

Läs mer här!

 

Här finns vi