Här finns vi

Kognitiv teori handlar om hur vi tolkar och uppfattar information , händelser och skeenden omkring oss. De gamla Grekerna sa: ”det är inte tingen som stör, utan hur vi tolkar tingen.”

Vi uppfattar att en händelse, t.ex.”en vän ringer inte upp”, direkt är knuten till en reaktion t.ex. ”oroskänslor” . Oftast är det mera komplicerat än så. De flesta vardagliga händelser , som i exemplet ovan, när någon inte ringer upp som planerat, tolkas kanske i vår hjärna, till: ”jag är inte viktig”. Denna tolkning är automatisk och samverkar i vår reaktion av t.ex. oroskänslor eller nedstämdhet. Hur vi tolkar en specifik händelse, beror bland annat på våra personliga tidigare erfarenheter. Erfarenheterna skapar ett kognitivt ”filter”, igenom vilket vi ser på händelserna. Filtret består av en ohelig allians av tankar och känslor och vi betraktar dom som ”sanning”.

 

Dessa ”sanningar” (s.k. Kognitioner), gör att vi agerar, eller beter oss på ett sätt som vi tror är det rätta. Oftast handlar vårt agerande då om olika typer av undvikanden. Negativa automatiska tankar leder till nervositet och ängsligt agerande, vilket leder till mera negativa tankar. På detta sätt bildas negativa eller destruktiva spiraler. Då behövs ofta professionell hjälp för att skapa mera realistiska ,(inte nödvändigtvis positiva), tankar.

De automatiska negativa tankarna undersöks noggrant i kognitiv psykoterapi där dom bevisas eller motbevisas. Kognitiva tekniker är bevisat effektiva vid bl.a. depressionstillstånd.

 

 

Här finns vi