Här finns vi

Terapi betyder behandling. Den behandling som jag erbjuder baseras på KBT, dvs en kombination av kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Den skall inte förväxlas med behandling man får, t.ex massage eller mediciner man sväljer.

Terapi är ett eget arbete, som vägleds av en terapeut. KBT är strukturerad , begränsad i tid och med tydlig målsättning i mätbara resultat/ beteenden. Varje behandling planeras efter individens behov och förutsättningar.

Gemensamt för alla behandlingar är att de inleds med en bedömning i syfte att få en överblick, en primär diagnos och prognos. Du behöver få veta vad du lider av och vilka behandlingsalternativ som finns. När Du bestämt dig för att börja terapin, börjar vi med att strukturera upp problemen. Jag försöker hjälpa Dig att beskriva dem så mycket som möjligt i konkreta termer. ”Dåligt självförtroende” skulle kanske beskrivas som: många negativa tankar om mig själv, känsla av oro, för lite kontakter med vänner, för lite yttre aktivitet. På detta sätt framkommer en ”problem eller symtomlista” med överskott och underskott av olika beteenden, inkl. tankar och känslor.

 

Ofta handlar problemen om överskott av olika typer av oro, negativa tankar och känslor, kontrollbeteenden, flykt, undvikanden m.m. Dessa överskott, brukar motsvaras av underskott på anpassat aktivt handlande, sociala kontakter, fri rörlighet m.m, saker som vi brukar tycka skall ingå i ”ett gott liv”.

Terapin fortskrider efter en noggrant uppgjord plan för hur de problemen som ligger i vägen skall tacklas. Hinder som handlar om ångest, rangordnas, och exponeras successivt. Hinder som handlar om känslor av meningslöshet, depression etc, bemöts med utvärderande aktivitet.
På detta sätt kan arbetet hela tiden utvärderas och framgångar och svårigheter kan analyseras och nya vägar hittas. KBT innebär också att Du som klient ofta får uppgifter att öva på mellan sejourerna .

Den terapi jag erbjuder, bygger på en överenskommelse mellaan oss om vad Du vill uppnå, hur Du skulle vilja vara, hur Du skulle vilja leva ditt liv och hur jag kan hjälpa dig att nå dit.


 

Här finns vi